Dzisiaj dostępne są przez internet


W przeszłości chcąc zamówić pieczątkę przedsiębiorca korzystał jednego z paru funkcjonujących w mieście punktów usługowych. Dziś coraz częściej pierwszy wybór stanowią pieczątki poprzez internet, gdyż posiadacz firmy może prędko sprecyzować informacje, jakie pojawią się na pieczątce, a później złożyć zamówienie. Tymczasem gotowe pieczątki mogą trafić do siedziby firmy już kolejnego dnia roboczego. Ich koszt potrafi okazać się zdecydowanie niezwyklej konkurencyjny niż we wspomnianych uprzednio punktach stacjonarnych.